ผู้บริหาร

นายดำรงค์เกียรติ โพธิ์พุก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/12/2019
ปรับปรุง 17/06/2021
สถิติผู้เข้าชม 153712
Page Views 195857
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวังก้านเหลือง วังงิ้ว ดงเจริญ
2 โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ วังงิ้ว ดงเจริญ
3 โรงเรียนบ้านวังกะทะ วังงิ้วใต้ ดงเจริญ
4 โรงเรียนอนุบาลดงจริญ(วังงิ้ว) วังงิ้วใต้ ดงเจริญ
5 โรงเรียนวัดวังเรือน วังงิ้วใต้ ดงเจริญ
6 โรงเรียนบ้านวังบงค์ สำนักขุนเณร ดงเจริญ
7 โรงเรียนวัดหนองง้าว สำนักขุนเณร ดงเจริญ
8 โรงเรียนวัดวังหินแรง สำนักขุนเณร ดงเจริญ
9 โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) สำนักขุนเณร ดงเจริญ
10 โรงเรียนบ้านไดลึก ห้วยพุก ดงเจริญ
11 โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า ห้วยพุก ดงเจริญ 0857339498
12 โรงเรียนห้วยพุกวิทยา ห้วยพุก ดงเจริญ 056-905835
13 โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม ห้วยพุก ดงเจริญ
14 โรงเรียนบ้านห้วยตาดำ ห้วยพุก ดงเจริญ
15 โรงเรียนวัดหนองสนวน ห้วยร่วม ดงเจริญ
16 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง ห้วยร่วม ดงเจริญ 056638539
17 โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) ห้วยร่วม ดงเจริญ
18 โรงเรียนวัดคลองคูณ คลองคูณ ตะพานหิน
19 โรงเรียนวัดวังไคร้ คลองคูณ ตะพานหิน
20 โรงเรียนวัดคลองแขก คลองคูณ ตะพานหิน
21 โรงเรียนวัดต้นชุมแสง งิ้วราย ตะพานหิน
22 โรงเรียนวัดหาดแตงโมจันทรประเสริฐ งิ้วราย ตะพานหิน
23 โรงเรียนวัดหนองคล่อ ดงตะขบ ตะพานหิน
24 โรงเรียนวัดใหม่สำราญ ดงตะขบ ตะพานหิน
25 โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ ตะพานหิน
26 โรงเรียนจันทวิทยา ตะพานหิน ตะพานหิน
27 โรงเรียนวัดเทวประสาท ตะพานหิน ตะพานหิน
28 โรงเรียนชืนนิยมวิทยา ตะพานหิน ตะพานหิน
29 โรงเรียนหัวเฉียว ตะพานหิน ตะพานหิน
30 โรงเรียนวัดพฤกษะวันโชติการาม ตะพานหิน ตะพานหิน
31 โรงเรียนนรบุตรศึกษา NORABUTRSUKSA SCHOOL ตะพานหิน ตะพานหิน 056-621-520
32 โรงเรียนบ้านบึงประดู่ ทับหมัน ตะพานหิน
33 โรงเรียนวัดทับปรู ทับหมัน ตะพานหิน
34 โรงเรียนวัดทับหมัน ทับหมัน ตะพานหิน
35 โรงเรียนราษฎร์วิทยา ทุ่งโพธิ์ ตะพานหิน
36 โรงเรียนวัดวังสำโรง วังสำโรง ตะพานหิน
37 โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด วังสำโรง ตะพานหิน
38 โรงเรียนบ้านสามบึงบาตร วังสำโรง ตะพานหิน
39 โรงเรียนบ้านหนองหวาย วังสำโรง ตะพานหิน
40 โรงเรียนบ้านเนินทราย วังหลุม ตะพานหิน
41 โรงเรียนวัดเขารวก วังหลุม ตะพานหิน
42 โรงเรียนวัดสัตตวนาราม วังหลุม ตะพานหิน
43 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร วังหลุม ตะพานหิน
44 โรงเรียนวัดยางคลี วังหว้า ตะพานหิน
45 โรงเรียนวัดวังหว้า วังหว้า ตะพานหิน
46 โรงเรียนวัดท่าปอ วังหว้า ตะพานหิน
47 โรงเรียนวัดหนองแก หนองพยอม ตะพานหิน
48 โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(หนองพยอม) หนองพยอม ตะพานหิน
49 โรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยาง หนองพยอม ตะพานหิน
50 โรงเรียนวัดป่าแดง หนองพยอม ตะพานหิน
51 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย ห้วยเกตุ ตะพานหิน
52 โรงเรียนบ้านห้วงสลิด ห้วยเกตุ ตะพานหิน
53 โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ ห้วยเกตุ ตะพานหิน
54 โรงเรียนวัดคลองทองหลาง ห้วยเกตุ ตะพานหิน
55 โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย ห้วยเกตุ ตะพานหิน
56 โรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยา ห้วยเกตุ ตะพานหิน 05621575
57 โรงเรียนวัดธงไทยยาราม ห้วยเกตุ ตะพานหิน
58 โรงเรียนวัดไทรโรงโขน ไทรโรงโขน ตะพานหิน
59 โรงเรียนบ้านไดกระพังปลา ไผ่หลวง ตะพานหิน
60 โรงเรียนวัดคลองข่อย ไผ่หลวง ตะพานหิน
61 โรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม ทับคล้อ ทับคล้อ
62 โรงเรียนวัดป่าเรไร ทับคล้อ ทับคล้อ 056-641726
63 โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง ทับคล้อ ทับคล้อ
64 โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร ทับคล้อ ทับคล้อ
65 โรงเรียนวัดชัยศรี ทับคล้อ ทับคล้อ
66 โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า ทับคล้อ ทับคล้อ
67 โรงเรียนวัดบางเบน ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
68 โรงเรียนวัดเขาส้าน ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
69 โรงเรียนสี่แยกเขาดิน ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
70 โรงเรียนบ้านหนองจอก ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
71 โรงเรียนวัดไดอีเผือก ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
72 โรงเรียนวัดวังกระชัน ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
73 โรงเรียนบ้านเนินม่วง ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
74 โรงเรียนท้ายทุ่งราษฎร์วิทยาคาร ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
75 โรงเรียนบ้านคลองห้วยหลัว ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
76 โรงเรียนวัดน้ำเคือง ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
77 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา เขาทราย ทับคล้อ
78 โรงเรียนเยาวชนศึกษา เขาทราย ทับคล้อ
79 โรงเรียนวัดวังแดง เขาทราย ทับคล้อ
80 โรงเรียนวัดลำประดา เขาทราย ทับคล้อ
81 โรงเรียนอนุบาลสุธินี เขาทราย ทับคล้อ
82 โรงเรียนบ้านหนองจะปราบ เขาทราย ทับคล้อ
83 โรงเรียนบ้านเขานกยูง เขาทราย ทับคล้อ
84 โรงเรียนวัดวังหินเพลิง เขาทราย ทับคล้อ
85 โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย ทับคล้อ
86 โรงเรียนบ้านเขาพระ เขาทราย ทับคล้อ
87 โรงเรียนบ้านเขาโล้น เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ
88 โรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ
89 โรงเรียนบ้านเขาหม้อ เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ
90 โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์ เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ
91 โรงเรียนวัดใดวน เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ
92 โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ 0816741514
93 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" บางมูลนาก บางมูลนาก 056631076
94 โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) บางมูลนาก บางมูลนาก 056631215
95 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม บางมูลนาก บางมูลนาก
96 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล บางมูลนาก บางมูลนาก 056-631074
97 โรงเรียนโถงจื้อบางมูลนาก (สหสงเคราะห์วิทยา) บางมูลนาก บางมูลนาก
98 โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ บางไผ่ บางมูลนาก
99 โรงเรียนวัดโพธิ์แดน บางไผ่ บางมูลนาก
100 โรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยา บางไผ่ บางมูลนาก
101 โรงเรียนวัดวังน้ำเต้า บางไผ่ บางมูลนาก
102 โรงเรียนพฤกษวนารามวิทยา บางไผ่ บางมูลนาก
103 โรงเรียนวัดท่าหอย บางไผ่ บางมูลนาก
104 โรงเรียนชุมชนภูมิวิทยา ภูมิ บางมูลนาก
105 โรงเรียนวัดไดโสน ลำประดา บางมูลนาก
106 โรงเรียนวัดลำประดากลาง ลำประดา บางมูลนาก
107 โรงเรียนวัดลำประดาใต้ ลำประดา บางมูลนาก
108 โรงเรียนวัดห้วยเรียงกลาง วังกรด บางมูลนาก
109 โรงเรียนวัดห้วยเรียงใต้ วังกรด บางมูลนาก
110 โรงเรียนวังกรดนุกูลศึกษา วังกรด บางมูลนาก
111 โรงเรียนวัดลำประดาเหนือ วังตะกู บางมูลนาก
112 โรงเรียนวังตะกูราษฏร์อุทิศ วังตะกู บางมูลนาก
113 โรงเรียนวัดวังตะกู วังตะกู บางมูลนาก
114 โรงเรียนวัดมะกอกงอ วังตะกู บางมูลนาก
115 โรงเรียนวังสำโรง(ราษฎร์บำรุงวิทย์) วังสำโรง บางมูลนาก
116 โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม วังสำโรง บางมูลนาก 082-2280898
117 โรงเรียนวัดเขาโค้ง วังสำโรง บางมูลนาก
118 โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ วังสำโรง บางมูลนาก
119 โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม หอไกร บางมูลนาก
120 โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม สาขาบ้านคลองแค หอไกร บางมูลนาก
121 โรงเรียนวัดหอไกร หอไกร บางมูลนาก
122 โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) ห้วยเขน บางมูลนาก
123 โรงเรียนบ้านวังกร่าง(ราชานุสรณ์) เนินมะกอก บางมูลนาก
124 โรงเรียนบ้านวังทองราษฎร์สามัคคี เนินมะกอก บางมูลนาก
125 โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" เนินมะกอก บางมูลนาก 056-631971
126 โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง(แก้ววิทยาคาร) บึงนาราง
127 โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง(ราษฎร์สามัคคี) บางลาย บึงนาราง
128 โรงเรียนวัดบ้านคลองข่อย บางลาย บึงนาราง
129 โรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้ บางลาย บึงนาราง
130 โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ บางลาย บึงนาราง
131 โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง บึงนาราง
132 โรงเรียนบ้านห้วงปลาไหล(สิงหะวิทยา) บึงนาราง บึงนาราง
133 โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น(ทศอุปถัมภ์) บึงนาราง บึงนาราง
134 โรงเรียนบ้านวังพร้าว ห้วยแก้ว บึงนาราง
135 โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง(ห้วยแก้ว) ห้วยแก้ว บึงนาราง
136 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง แหลมรัง บึงนาราง
137 โรงเรียนบ้านแหลมรัง(ราษฎร์บำรุง) แหลมรัง บึงนาราง
138 โรงเรียนบ้านบึงลี โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง
139 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง
140 โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง 086-1198702
141 โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง
142 โรงเรียนบ้านวังตายศ(ราษฎร์สามัคคี) โพทะเล
143 โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ ทะนง โพทะเล
144 โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง(วิจิตรวุฒิกรอุปถัมภ์) ทะนง โพทะเล
145 โรงเรียนบ้านหนองตะแบก ทะนง โพทะเล
146 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย"พิพัฒน์โสภณวิทยา" ทุ่งน้อย โพทะเล 056623523
147 โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว ท่าขมิ้น โพทะเล
148 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด ท่าขมิ้น โพทะเล
149 โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น ท่าขมิ้น โพทะเล
150 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ท่าขมิ้น โพทะเล
151 โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง ท่านั่ง โพทะเล
152 โรงเรียนบ้านวังแดง ท่านั่ง โพทะเล 056 669215
153 โรงเรียนบ้านเนินแค ท่านั่ง โพทะเล
154 โรงเรียนวัดหลวง ท่าบัว โพทะเล
155 โรงเรียนบ้านท่าบัว(รัฐประชานุเคราะห์) ท่าบัว โพทะเล -
156 โรงเรียนวัดทับทิม ท่าบัว โพทะเล
157 โรงเรียนวัดบ้านหนองดง ท่าเสา โพทะเล
158 โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย ท่าเสา โพทะเล
159 โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม ท่าเสา โพทะเล 0864413474
160 โรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟ ท่าเสา โพทะเล
161 โรงเรียนบ้านบางพล้อ-ยางหลวง ท่าเสา โพทะเล 056850016
162 โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย ท่าเสา โพทะเล
163 โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ ท้ายน้ำ โพทะเล
164 โรงเรียนบ้านหนองบัว ท้ายน้ำ โพทะเล
165 โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์ ท้ายน้ำ โพทะเล
166 โรงเรียนบ้านปากน้ำ ท้ายน้ำ โพทะเล
167 โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) บางคลาน โพทะเล
168 โรงเรียนวัดคงคาราม บางคลาน โพทะเล
169 โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง บางคลาน โพทะเล
170 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ บางลาย โพทะเล
171 โรงเรียนบ้านน้อย บ้านน้อย โพทะเล 056-659052
172 โรงเรียนวัดขวาง วัดขวาง โพทะเล
173 โรงเรียนวัดพร้าว วัดขวาง โพทะเล 056-8403683
174 โรงเรียนวัดโพทะเล โพทะเล โพทะเล 056-681178
175 โรงเรียนอนุบาลโพทะเล โพทะเล โพทะเล 056-681162
176 โรงเรียนบ้านคลองตางาว โพทะเล โพทะเล
177 โรงเรียนวัดบ้านตาล(ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร) โพทะเล โพทะเล