ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารกรกช
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ : 2,818,400
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารนิโลบล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ : 1,888,600
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารบุษกร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ : 2,562,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารบงกช
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ : 4,333,800
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารบุษบัน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ : 3,200,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสมุดดอกบัว (หลวงพ่อเงินอุปถัมภ์)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ (อาคารรุ่งเรือง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : เวที (เลื่องลือ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..