ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" จะมีการจ่ายนมโรงเรียนและรับใบเสร็จค่าเครื่องแบบนักเรียนในวันที่ 2 - 3 มิถุนายน 2564 ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" โดยทางโรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองและนั (อ่าน 26) 31 พ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน ในกรณีที่นักเรียนเดินทางไปพักกับผู้ปกครองที่ต่างจังหวัดหรือต่างอำเภอ ขอความร่วมมือให้นำนักเรียนกลับภูมิลำเนาของตนเอง ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เพื่อทำการกักตัวเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 201 (อ่าน 29) 27 พ.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเรียนวันที่ 27 มกราคม 2564 (อ่าน 211) 27 ม.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำเดือน กรกฎาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก (อ่าน 458) 01 ส.ค. 63
กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ANUBANBMN TEMSS TEST 2020 ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 622) 17 ก.พ. 63