คณะผู้บริหาร

นายดำรงค์เกียรติ โพธิ์พุก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา