ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" จะมีการจ่ายนมโรงเรียนและรับใบเสร็จค่าเครื่องแบบนักเรียนในวันที่ 2 - 3 มิถุนายน 2564 ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" โดยทางโรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองและนั
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2564,00:00   อ่าน 26 ครั้ง