รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
20/1 ถ.ภูมิบาล ต.บางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120   ตำบลบางมูลนาก  อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 66120
เบอร์โทรศัพท์ 056631076
Email : anubanbmn2496@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :